Veilig werken rond de mestsilo

Elk jaar vallen er slachtoffers door mestgassen. Het gevaar wordt onderschat, ook door ervaren mensen.
Mensen realiseren zich onvoldoende hoe bij werken met drijfmest dodelijke mestgassen vrijkomen. En veiligheidsmaatregelen zijn geen routine.

Hoe kunt u nu veilig omgaan met mestgassen rond de mestsilo? Via de website mestgassen.nl kunt u antwoord krijgen op de onderstaande vragen:

  • Kent u de risico’s van het werken rond de silo wel voldoende?
  • Waarom zijn mestgassen in een mestsilo zo gevaarlijk? En om welke gassen gaat het?
  • Waar kan het mis gaan? En hoe kun je risico’s tijdens het werk het beste voorkomen?
  • Hoe kun je een silo betreden als er een reparatie nodig is? Hoe schat je de risico’s in
  • Welke vragen stel je als loonwerker vooraf aan de veehouder? En welke afspraken maak je?

klik op deze link en kijk hoe veilig u werkelijk werkt!